Jak funguje samokontrolní rychlý antigenní test Covid-19

2023-09-06

TheRychlý test antigenu Covid-19 Self Testje rychlá diagnostická metoda pro detekci viru SARS-CoV-2, původce, který způsobuje COVID-19. Tento test funguje takto:


Odběr vzorku: Nejprve je třeba odebrat vzorek z nosu nebo krku potenciálně infikované osoby. Tyto vzorky se obvykle odebírají vatovým tamponem nebo tamponem.


Extrakce kapalinou: Odebraný vzorek je třeba smíchat se specifickou extrakční kapalinou, aby se do kapaliny uvolnila nukleová kyselina viru. Účelem tohoto kroku je rozptýlení případných virových částic v kapalině pro následnou detekci.


Detekce antigenu: Smíchejte extrakt s činidlem pro detekci antigenu v testovacím zařízení. Tato činidla obsahují protilátky, které se vážou na antigeny (obvykle proteiny viru) viru SARS-CoV-2. Pokud je ve vzorku přítomen virus SARS-CoV-2, jeho antigeny se navážou na protilátky v činidle.


Zobrazení výsledků: Testovací zařízení má obvykle indikátor pro zobrazení výsledků. Může to být zobrazení, čáry nebo změna barvy. Pokud jsou ve vzorku detekovány antigeny SARS-CoV-2, testovací oblast ukáže pozitivní výsledek, obvykle čáru nebo změnu barvy. Pokud není detekován žádný antigen, ukazuje negativní výsledek, obvykle žádné čáry nebo změna barvy.


Klíčem k tomuto rychlému antigennímu testu je specifická interakce mezi antigenem a protilátkou. Pokud je ve vzorku přítomen virus SARS-CoV-2, jeho antigeny se navážou na protilátky v činidle, což vede k viditelnému pozitivnímu výsledku. Takové testy jsou obvykle schopny poskytnout výsledky v krátkém čase, obvykle do 15 minut, takže jsou široce používány pro rychlý screening a diagnostiku. Je však důležité poznamenat, že i když jsou tyto testy vysoce citlivé a specifické, jejich výsledky musí ještě potvrdit lékař, zvláště pokud se objeví příznaky nebo vysoce rizikové kontakty.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy